Honza Hořínek | stránky věnované Honzíkovi, trpícímu svalovou dystrofií Duchenneova typu (DMD)
Honzík se narodil 19.11.2004 a dnes má už  


O DUCHENNEOVĚ SVALOVÉ DYSTROFII (DMD)

Co je DMD?

Duchenneova svalová dystrofie (DMD nebo také svalová dystrofie Duchenneova typu) je vrozené onemocnění způsobené mutací genu, kódujícího protein dystrofin. DMD je smrtelné, zatím neléčitelné onemocnění, které se klinicky projevuje u chlapců. Jde o nejčastější typ svalové dystrofie, incidence se udává jeden případ na 3500 narozených chlapců.

Pro DMD je charakteristická progresující svalová ochablost, která nejdříve postihuje nohy a pánevní svalstvo, později se rozšiřuje na horní končetiny, krk, dýchací svaly a nakonec i srdeční svalstvo. Nejpozději kolem třináctého roku jsou chlapci upoutáni na invalidní vozík. Smrt nastává obvykle mezi dvacátým a třicátým rokem jako důsledek srdeční nebo dechové nedostatečnosti.

Průběh, který může na toto onemocnění upozornit je, že děti většinou začnou později chodit, u předškolních dětí je chůze nemotorná a často padají. Mají také potíže s chůzí do schodů, vstávání ze země, nemožnost skákat a na ohmat je u nich cítit tvrdnutí lýtek a stehenních svalů. Ve školním věku je běžná kolébavá chůze po špičkách. Stabilita se snižuje, mění se držení těla, záda se prohýbají dozadu a břicho dopředu. Chlapci mají problémy i se zvedáním rukou nad hlavu. Téměř všechny děti ztrácí schopnost chůze mezi 7. až 12. rokem.

Dívky jsou převážně přenašečky, obvykle nemají vůbec žádné potíže nebo jen minimální. Je ale známo pár případů, kdy dívky měly typické příznaky DMD nebo BMD.

DMD je pojmenována po francouzském neurologovi Guillaume Benjamin Amand Duchenne (1806-1875), který jako první popsal tuto chorobu v roce 1868.Co ještě může způsobovat DMD

• poruchy učení (nedostatek dystrofinu poškozuje v menší míře také mozek)
• 1/3 chlapců s DMD může mít snížený intelekt
• problémy s udržením pozornosti, soustředěnosti
• poruchy chování
• poruchy paměti, zpracovávání více instrukcí najednou
• fonematická porucha (řeči)
• autistické poruchy

Díky snížené pohybové aktivitě
• obezitu
• osteoporózu s rizikem patologických zlomenin a rozvoje deformit páteře a hrudníku, což má za následek sníženou kapacitu plic.Čemu se chceme vyhnout

Podávání kortikosteroidů
– tlůmí sice projevy zánětu v postižených svalech a mohou stabilizovat buněčné membrány svalových vláken. Chlapci při léčbě kortikosteroidy budou pravděpodobně déle chodit, budou mít lepší funkci plic, menší dechové obtíže, lepší funkci srdce a mohou se vyhnout nutnosti operaci páteře.

Léčba má však také spoustu nežádoucích účinků, jako nárust tělesné hmotnosti, snížení přirozené imunity, zhoršené hojení ran, opoždění tělesného růstu, tvorbu kostí s rizikem patologických zlomenin, rozvoj diabetu, katarakty – šedého zákalu oční čočky, žaludeční problémy (někdy až vředové choroby žaludku a dvanáctníku), psychické změny a další.

Kortikosteroidy můžou být navíc u některých DMD pacientů zcela bez efektu.Najdete mě na Facebooku Jsme členy SEO